Home » REMEDIAL TEACHING

REMEDIAL TEACHING

In Nederland heeft ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen moeite met leren lezen. Leert een kind niet goed lezen, dan heeft dit een zeer grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere functioneren in de maatschappij.
Het is dan ook van cruciaal belang dat leerkrachten leesproblemen zo vroeg mogelijk opmerken en aanpakken.
Veel basisscholen geven aan onvoldoende kennis en capaciteit te hebben voor begeleiding van leerlingen met leesproblemen. Om scholen te ondersteunen zijn er dyslexieprotocollen ontwikkeld. Naast het gebruik van de protocollen is het natuurlijk het allerbelangrijkste om de individuele behoeften en hulpvragen van de leerling voorop te stellen.

Naar schatting heeft in Nederland ongeveer 3-4% van de basisschoolleerlingen moeite met leren rekenen. Leert een kind niet goed rekenen, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere functioneren in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat basisscholen rekenproblemen zo vroeg mogelijk opmerken en aanpakken.
Veel basisscholen geven aan onvoldoende kennis en capaciteit te hebben voor begeleiding van leerlingen met (ernstige) rekenproblemen. Om scholen te ondersteunen zijn er ERWD (Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie) -protocollen ontwikkeld. Naast het gebruik van de protocollen is het natuurlijk het allerbelangrijkste om de individuele behoeften en hulpvragen van de leerling voorop te stellen.

De leerkracht en de RT-er zijn  de cruciale schakels in het proces van  het leren. Zij zijn degene die met de leerlingen de relatie tussen de handelingsniveaus bespreekt en de opdrachten laat uitvoeren op verschillende handelingsniveaus.