Home » PERMANENTE EDUCATIE

PERMANENTE EDUCATIE

Permanente Educatie Certificaten

Executieve Functies

 

Oktober 2019 

Cursus 

Executieve 

functies

Als leerkracht ben je dagelijks bezig je leerlingen cognitieve, sociale en creatieve vaardigheden aan te leren. De meeste leerlingen pakken dit zonder al te veel problemen op. Maar er zijn leerlingen die veel moeite hebben met het aanleren van deze vaardigheden. Ze lijken ongeconcentreerd, komen voortdurend vragen hoe ze iets moeten doen en/of kunnen moeilijk hun aandacht of hun taken plannen.

Een mogelijke oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat bij deze leerlingen de executieve functies (nog) niet of minder goed ontwikkeld zijn. Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. 

De cursus heeft een studiebelasting van 6 uur en kent de volgende opbouw.

De praktijk: We beginnen deze cursus met de beschrijving van een aantal herkenbare situaties in de praktijk waarbij sprake is van nog niet ontwikkelde executieve functies bij leerlingen.

De basis en verdieping: Je krijgt achtergrondinformatie aangereikt over executieve functies, hoe deze zich ontwikkelen en hoe je de ontwikkeling van deze functies kunt stimuleren.

Handvaten: Je treft enkele hulpmiddelen aan die je kunt gebruiken bij het ontwikkelen van de executieve functies bij jullie leerlingen op school.

Eindtoets: Om je kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maak je de eindtoets. We geven in de tekst telkens aan waarover je een toetsvraag kunt verwachten.

Certificaat

 

Dyscalculie

Augustus 2018 Cursus Dyscalculie

Opbouw van de cursus

Deze cursus heeft een omvang van ongeveer 4 SBU en kent de volgende opbouw:

 • Oriëntatie op de praktijk: Je bekijkt een video over dyscalculie en beantwoordt vragen.
 • De feiten: Je krijgt achtergrondinformatie en verdieping bij het onderwerp dyscalculie. Hierover krijg je vragen in de eindtoets. De theorie wordt afgewisseld met korte verwerkings- of reflectieopdrachten om je persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.
 • Handvatten voor de praktijk: Je treft hulpmiddelen aan die je kunt inzetten met betrekking tot dyscalculie.
 • Eindtoets: De cursus eindigt met een toets om je kennis met betrekking tot dyscalculie te testen.

Resultaat van de cursus

Na het volgen van deze cursus kun je:

 • Symptomen van dyscalculie benoemen en herkennen.
 • Het protocol ERWD inzetten op het juiste moment.
 • Een handelingsplan/ontwikkelingsperspectief maken dat aansluit op de hulpvragen van de leerling.

 

Dyslexie

Juli 2018 Cursus Dyslexie

Deze cursus heeft een omvang van ongeveer 4 SBU en kent de volgende opbouw:

Opbouw van de cursus

 • Oriëntatie op de praktijk:Je bekijkt een video en beantwoordt vragen.
 • De feiten:Je krijgt achtergrondinformatie en verdieping bij het onderwerp dyslexie. Hierover krijg je vragen in de eindtoets. De theorie wordt afgewisseld met korte verwerkings- of reflectieopdrachten om je persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.
 • Handvatten voor de praktijk:Je treft hulpmiddelen aan dat je kunt inzetten met betrekking tot dyslexie in de klas.
 • Eindtoets:De cursus eindigt met een toets om je kennis met betrekking tot dyslexie te testen.

Resultaat van de cursus

Na het volgen van deze cursus kun je:

 • Symptomen van dyslexie benoemen en herkennen.
 • Het protocol Leesproblemen en dyslexie hanteren.
 • Een handelingsplan maken dat aansluit op de hulpvragen van de leerling.
 • De mogelijke oorzaken van dyslexie opnoemen.

 

De mindset-theorie van Carol Dweck

Vorderingen van de leerlingen systematisch volgen en analyseren

Strategieën voor denken en leren

Strategieën voor denken en leren