Home » MIJN VISIE

MIJN VISIE

Bij veel leerlingen ontbreekt het vaak aan vaardigheden om efficiënt te leren. Daardoor zijn de resultaten minder dan zou kunnen, en zakt het enthousiasme om te leren snel weg.

Met alle vervelende gevolgen van dien. Zoals een gevoel van ontoereikendheid en een verlies aan zelfvertrouwen waardoor een negatief zelfbeeld een nog grotere rem op het leren zet.

Planning, keuzegedrag, organisatievermogen en vooruitzien ontwikkelen zich nog tot na het 25e levensjaar waardoor adolescenten (kinderen in de leeftijd tussen 10 en 25 jaar) vooral moeite hebben met consequenties op de langere termijn overzien en zich inleven in anderen!

Ik wil leerlingen (tijdelijk) op maat begeleiden door  de leerlingen structuur aan te bieden en de discipline aan te leren, regelmatig op vaste tijden huiswerk te maken, en helpen bij het maken van lange termijn planningen, zodat er op tijd geleerd wordt voor toetsen en overhoringen.

Hierbij maak ik gebruik van plannings-software, die via internet benaderbaar is door de leerling maar ook door een ouder of eventueel een mentor van de school. Ik wil met de leerling samen werken om orde in de Chaos te scheppen:

De Leerling Centraal : “Samen werken aan Orde in de Chaos!” en uiteindelijk “Happy Learning!”

Waarom zou je je kind op huiswerkbegeleiding zetten?

Twee redenen:

  1. Veel leerlingen van het voortgezet onderwijs vinden het vervelend om boven op hun kamertje huiswerk te maken. Ze hebben het gevoel dat ze veel missen. De leerlingen vinden sociale contacten belangrijk, bij huiswerkbegeleiding zitten ze met andere kinderen die ook huiswerk maken.

  2. Vreemde ogen dwingen. Geen vervelende discussie met je kind meer over het al dan niet gemaakte huiswerk!

Dus samenvattend:

Huiswerkbegeleiding kan zorgen voor;

  • Betere studieresultaten

  • Betere studievaardigheden

  • Meer zelfvertrouwen bij de leerling

  • Meer plezier in school

  • Geen onnodige stress meer tussen ouders en kinderen die veroorzaakt wordt door het meestal niet of te weinig maken van huiswerk.

  • Pubers nemen weinig tot niets aan van hun ouders, maar wel van iemand die niet de ouderrol vervuld.

Het uiteindelijke doel moet zijn het opdoen van succeservaringen op school, waardoor het plezier in school weer terugkomt of toeneemt.

“Happy Learning”